Jäteohjeet

Alusten on Loviisan satamassa vieraillessa noudatettava alla olevia ohjeita. Ajantasaiset, alusten käyttöön tarkoitetut, ohjeet julkaistaan erikseen sekä paperisena, aluksille jaettavana versiona, että sähköisessä muodossa sataman verkkosivuilla.

Yleiset alusten jäteohjeet

 • Aluksen on annettava satamanpitäjälle 24 tuntia ennen saapumistaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Liikenteen turvallisuusviraston lomakkeella (liittenä)
 • Aluksen asiamies välittää Ilmoituksen Portnet-järjestelmään
 • Loviisan satamassa jätteet lajitellaan seuraaviin luokkiin:
 1. Sekajäte (General Waste)
 2. Kiinteä maalijäte (Solid Paint Waste)
 3. Kiinteä öljyinen jäte (Solid Oily Waste)
 4. EU:n ulkopuolelta peräisin oleva ruokajäte (Non-EU Area Food Waste)
 5. Akut ja paristot (Batteries, piste 1)
 6. Loisteputket (Fluorocent Tube Lamp, piste 1)
 • Aluksen päällikkö vastaa siitä, että aluksen satamaan jättämä jäte on lajiteltu sataman ohjeiden mukaisesti.
 • Jätteitä saa jättää ainoastaan tarjolla oleviin vastaanottolaitteisiin.
 • Jätteet on lajiteltava siten, että ne vastaavat vastaanottolaitteiden jaottelua.
 • Kun kyse on suuremmista jäte-eristä tai jäte ei vastaa koostumukseltaan sataman vastaanottolaitteiston jaottelua, on aluksen ilmoitettava asiasta asiamiehelleen, joka ilmoittaa siitä satamanpitäjälle.
 • Alusta pyydetään ilmoittamaan asiamiehellensä myös kaikista vastaanottolaitteiden puutteista ja vioista.
 • Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on alus velvollinen korvaamaan kaikki ylimääräisestä työstä ja jätteenkäsittelystä koituvat kustannukset satamalle.

Konehuoneperäisten nestemäisten jätteiden käsittelyä koskevat ohjeet

Phoenix Collector Oy hoitaa Loviisan sataman öljyisten vesien ja nestemäisten öljyjätteiden vastaanotto- ja käsittelypalveluita.

Tilaukset puh. +358 (0)40 046 2253 (24/7) tai tilaus@phoenix-collector.fi.

Alusten on nestemäisiä öljyisiä jätteitä Loviisan satamaan jättäessään noudatettava alla kuvattuja puitteita:

 • Vastaanottoaika arkisin klo 07.00 - 16.00
 • Aluksen asiamiehen tulee tehdä vastaanottopalvelun ennakkotilaus 24 h ennen pumppauksen aloittamista ja pumppauksen aloittamisaika tarkennetaan edellisen päivän klo 14.00 mennessä
 • Aluksen on toimitettava jäte vastaanottokalustoon pumppaamalla ja nestemäisessä muodossa
 • Kuljetukseen sisältyy laskuttamatonta pumppaustyötä 2 h, jonka jälkeen pumppaus laivalta 45€ / 30 minuuttia
 • Aluksella on oltava minimissään 3 m³ /h pumppausteho
 • Pumppaustyö saa maksimissaan kestää 4 tuntia
 • Aluksen on separoitava pilssivesi ennen sen vastaanottolaitteisiin toimittamista
 • Vastaanottokerran minimimäärä on 2 m³ (pois lukien jäteöljy, jolla kertajättö on minimissään 1 m³)
 • Aluskohtainen vastaanottokerran maksimimäärä on 15 m³ (separointijätteen ja pilssiveden tilavuus yhteensä)

       Phoenix Collector Oy

Alusten käymäläjätevesien käsittelyä koskevat ohjeet

Eerola Yhtiöt Oy hoitaa Loviisan sataman käymäläjätevesien vastaanotto- ja käsittelypalveluita.

Tilaukset puh. +358 (0)50 313 0729

Alusten on käymäläjätevesien Loviisan satamaan jättäessään noudatettava alla kuvattuja puitteita.

 • Vastaanottoaika arkisin klo 08 - 16
 • Vastaanottopalvelun ennakkotilaus tehdään 24 h ennen pumppauksen aloittamista
 • Aluksen edustaja tilaa palvelun suoraan palveluntarjoajalta
 • Aluksen edustajan tulee etukäteen ilmoittaa palveluntarjoajalle aluksen tyhjennysyhteys (camlock)
 • Aluskohtainen vastaanottokerran maksimimäärä on 15 m3
 • Tankin tyhjennys imuautolla sisältää  1 h työaikaa, ylimääräisestä työajasta veloitetaan palveluntarjoajan hinnaston mukaan